ആവണീശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം


Avaniswaram temple

ചിത്രം കടപ്പാട് :അഖില്‍ സുഖിയന്‍

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Recomended products